Darmowe ogłoszenia

GRODZISK MAZOWIECKI, MILANÓWEK, PRUSZKÓW, BRWINÓW

Regulamin korzystania z serwisu ogłoszeniowego Oczko.waw.pl


1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego Oczko.waw.pl zwanego dalej Serwisem,
 2. Operatorem Serwisu jest firma Frey United Adam Barczyński z siedzibą ul. Chlebnia 48, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, która jest też administratorem danych osobowych,
 3. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń w obrębie zdefiniowanych z góry kategorii Serwisu,
 4. Zamieszczenie ogłoszenia nie wymaga rejestracji, jest dostępne dla wszystkich Użytkowników.

2. Publikowane treści

 1. Wszystkie ogłoszenia przed publikacją przechodzą weryfikację przez administratorów Serwisu,
 2. Serwis zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny,
 3. Wszystkie zgłaszane ogłoszenia muszą być w języku polskim oraz w formie czytelnej dla odbiorcy (polskie znaki, znaki przestankowe), w sposób zrozumiały opisujący przedmiot ogłoszenia,
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do publikowania materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa oraz ogólnie przyjęte normy etyczne i obyczajowe,
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, zdjęć i treści erotycznych i pornograficznych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem,
 6. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń, reklamy serwisów konkurencyjnych poprzez podanie ich nazwy, opisów, linków, adresów internetowych itp,
 7. Zabrania się umieszczania w tekstowej treści ogłoszeń linków do stron www, adresów e-mail, adresów do serwisów społecznościowych, komunikatorów internetowych oraz numerów telefonów, dotyczy to także zdjęcia dołączanego do ogłoszenia - dane te należy wprowadzić jedynie w przeznaczonych do tego polach,
 8. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń w niewłaściwych kategoriach,
 9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii,
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania korekty ogłoszeń w celu dostosowania go do warunków określonych przez niniejszy regulamin,
 11. Obowiązuje zakaz umieszczania w krótkim czasie przez tego samego użytkownika tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Dotyczy to również wielokrotnie zamieszczanych ogłoszeń różniących się nieznacznie między sobą,
 12. W przypadku niektórych kategorii (np. dam pracę, usługi finansowe) nie będą przyjmowane ogłoszenia powiązane z adresami e-mail na darmowych platformach (np. onet.pl, gmail.com, wp.pl, itp.) z uwagi na brak możliwości weryfikacji rzetelności takiego ogłoszenia.

3. Ograniczenia

 1. Wszelkie dane kontaktowe Użytkowników Serwisu zamieszczane w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie w celu nawiązania kontaktu i przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich gromadzenie, przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione,
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem i na stronach Serwisu do celów komercyjnych.

4. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem publikowanym na Serwisie,
 2. Użytkownik akceptuje fakt, że nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania Serwisu,
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszeń przez Użytkowników nieprawdziwych czy niepełnych danych lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie,
 4. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

5. Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Serwis szanuje prywatność użytkowników oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych,
 2. Serwis przetwarza dane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami),
 3. Podczas wizyty na Serwisie zbierane są automatycznie dane dotyczące adresu IP oraz niektórych parametrów urządzenia poprzez które łączy się z Serwisem. Służą one jedynie do tworzenia anonimowych statystyk, nie zbierają żadnych danych o samym użytkowniku,
 4. Serwis wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) wyłącznie w celu obsługi mechanizmu sesji, co jest niezbędne do prawidłowego działania Serwisu,
 5. W trakcie wprowadzania ogłoszenia użytkownicy mogą wprowadzić adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego, które zostaną opublikowane w Serwisie przy dotyczącym go ogłoszeniu,
 6. Dane zbierane podczas wprowadzania ogłoszenia będą wykorzystane wyłącznie do realizacji ogłoszenia i 90 dni po wygaśnięciu tegoż ogłoszenia zostaną usunięte,
 7. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika.

6. Postanowienia uzupełniające

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika, Serwis może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały,
 2. Użytkownik Serwisu ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail,
 3. Serwis zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Użytkownika w ciągu 14 dni,
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników,
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu w celu przeprowadzenia jego konserwacji oraz dodawania lub usunięcia niektórych usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników. Zastrzega sobie również prawo do wyłączenia części jego zasobów lub całkowitego jego zamknięcia bez podania przyczyny,
 6. niniejszy regulamin może ulec zmianie, wersja znajdująca się na ninijeszej stronie jest wersją obowiązującą.

Ostatnia aktualizacja powyższego regulaminu: 16 września 2020.

Darmowe ogłoszenia - serwis ogłoszeniowy Oczko

regulaminRODOkontakt
projektowanie stron wwwebooki za darmobritish actress
projektowanie stron www Grodzisk Mazowiecki